Bingo

Enkel guide – så spelar du bingo

Bingo är ett av de enklaste spelen om pengar som finns att tillgå, såväl i den verkliga världen som på nätet. När man spelar bingo använder man sig av en bingobricka med ett antal numrerade rutor. Spelar man så kallad klassisk bingo omfattar bingobrickan 25 rutor. Normalt är den mittersta rutan en friruta, så totalt finns 24 nummer markerade på brickan. Spelar man variantbingo består brickan av tre klassiska brickor staplade på varandra. Här finns inga frirutor så totalt finns alltså 75 nummer på en bricka. Läs mer om bingovarianter som spelas på nätet på spelabingoonline.net.

I den bingo som spelas i de nordiska länderna är det också precis 75 bollar i tombolan eller bingohjulet. Spelet leds av en spelledare som även fungerar som utropare. Utroparen drar en boll och ropar sedan ut numret. Eftersom numren är slumpmässigt utplacerade på bingobrickan kan det vara svårt att snabbt lokalisera rätt nummer. För att underlätta sökandet nämner utroparen ett personnamn före siffran. Det är bokstäverna i ordet ”bingo” som används för att beteckna nummergrupperna. Varje bokstav är i sin tur kopplad till ett personnamn. Först ut är ”Bertil”, därefter kommer ”Ivar”, och så vidare. Numren mellan 1–15 ingår i ”Bertil-gruppen, numren 16–30 ingår i ”Ivar-gruppen”.

Den spelare som är först med att uppnå vinstkraven för ett visst bingospel ska ropa bingo. På nätet är ju omöjligt att göra detta. På nätet är det i stället bingosidans mjukvara som aviserar att en spelare har fått bingo.